Dziesięć przykazań

                

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

 

bullet

 Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną.

 

bullet

 Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

 

bullet

 Pamiętaj abyś dzień święty święcił.

 

bullet

 Czcij ojca swego i matkę swoją.

 

bullet

 Nie zabijaj.

 

bullet

 Nie cudzołóż.

 

bullet

 Nie kradnij.

 

bullet

 Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

 

bullet

 Nie pożądaj żony bliźniego twego.

 

bullet

 Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

linea.gif (3372 byte)

Biografia   expbul1a.gif (699 byte)   Cuda  expbul1a.gif (699 byte)    Uzdrowienia   expbul1a.gif (699 byte)   Dwulokacja  expbul1a.gif (699 byte)    Wiedza nadprzyrodzona expbul1a.gif (699 byte) Zapach świętości  expbul1a.gif (699 byte)    Lewitacja   expbul1a.gif (699 byte)   Widzenia  expbul1a.gif (699 byte)   Anioł Stróż  expbul1a.gif (699 byte)   Diabeł  expbul1a.gif (699 byte) Nowenna Do Błogosławionego Ojca Pio  expbul1a.gif (699 byte)  Różaniec   expbul1a.gif (699 byte)  Modlitwy   expbul1a.gif (699 byte)  Dziesięcioro przykazań  expbul1a.gif (699 byte) Sakrament Pojednania

 

Strona tytułowa