Светата броеница

 

                 

 


НАЧАЛО

 

В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.

 

О, Исусе, прости ни прегрешенията, спаси ни от огъня на пъкъла. Води всички души към Рая, особено онези, които имат най-голяма нужда от твоята милост. Амин.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, както беше в началото и сега и всякога и во веки веков. Амин.

РАДОСТНИ ТАЙНИ

 

bullet При първата радостна тайна се съзерцава Благовещението от Ангела на Дева Мария

 

                    Да се каже десет пъти “Радвай се” и веднъж “Отче наш”

 

bullet При втората радостна тайна се съзерцава Посещението на Дева Мария при света Елисавета

 

                    Да се каже десет пъти “Радвай се” и веднъж “Отче наш”

 

bullet При третата радостна тайна се съзерцава Рождество Христово

 

                    Да се каже десет пъти “Радвай се” и веднъж “Отче наш”

    

bullet При четвъртата радостна тайна се съзерцава Въвеждането на Христос в храма

 

                    Да се каже десет пъти “Радвай се” и веднъж “Отче наш”

 

bullet При петата радостна тайна се съзерцава Изгубването на детето Исус и Неговото откриване в храма.

 

                    Да се каже десет пъти “Радвай се” и веднъж “Отче наш”

 

СКРЪБНИ ТАЙНИ

 

bullet При първата скръбна тайна се съзерцава Молитвата на Христос в Гетсеманската градина

 

                    Да се каже десет пъти “Радвай се” и веднъж “Отче наш”

 

bullet При втората скръбна тайна се съзерцава Изтезаването на Христос

 

                    Да се каже десет пъти “Радвай се” и веднъж “Отче наш”

 

bullet При третата скръбна тайна се съзерцава Поставянето на трънения венец

 

                    Да се каже десет пъти “Радвай се” и веднъж “Отче наш”

 

bullet При четвъртата скръбна тайна се съзерцава Носенето на кръста до Голгота

 

                    Да се каже десет пъти “Радвай се” и веднъж “Отче наш”

 

bullet При петата скръбна тайна се съзерцава Разпването и Смъртта Христова

 

                    Да се каже десет пъти “Радвай се” и веднъж “Отче наш”

 

СЛАВНИ ТАЙНИ

 
bullet При първата славна тайна се съзерцава Възкресението Христово

 

                    Да се каже десет пъти “Радвай се” и веднъж “Отче наш”

 

bullet При втората славна тайна се съзерцава Възнесението на Христос на небето

 

                    Да се каже десет пъти “Радвай се” и веднъж “Отче наш”

 

bullet При третата славна тайна се съзерцава Снизхождането на Светия Дух върху Дева Мария и Апостолите

 

                    Да се каже десет пъти “Радвай се” и веднъж “Отче наш”

 

bullet При четвъртата славна тайна се съзерцава Успение Богородично

 

                    Да се каже десет пъти “Радвай се” и веднъж “Отче наш”

bullet При петата славна тайна се съзерцава Увенчаването на Дева Мария в славата на ангелите и светците

 

                    Да се каже десет пъти “Радвай се” и веднъж “Отче наш”

 

bullet Да се завърши Светата броеница с молитвата “Радвай се, Царице”.

 

                    Да се каже десет пъти “Радвай се” и веднъж “Отче наш”

 

 

СВЕТЛИ ТАЙНИ

bullet При първата светла тайна се съзерцава Кръщението Христово

 

                    Да се каже десет пъти “Радвай се” и веднъж “Отче наш”

 

bullet При втората светла тайна се съзерцава Сватбата в Кана

 

                    Да се каже десет пъти “Радвай се” и веднъж “Отче наш”

 

bullet При третата светла тайна се съзерцава Известяването на Царството Божие

 

                    Да се каже десет пъти “Радвай се” и веднъж “Отче наш”

 

bullet При четвъртата светла тайна се съзерцава Преображението Христово

 

                    Да се каже десет пъти “Радвай се” и веднъж “Отче наш”

 

bullet При петата светла тайна се съзерцава Установяването на Евхаристията

 

                    Да се каже десет пъти “Радвай се” и веднъж “Отче наш”

linea.gif (3372 byte)

         

 Животопис   expbul1a.gif (699 byte)   Чудеса   expbul1a.gif (699 byte)   Изцеления   expbul1a.gif (699 byte)   Билокация   expbul1a.gif (699 byte)   Уханията на отец Пио  expbul1a.gif (699 byte) Ясновидство   expbul1a.gif (699 byte)   Видения    expbul1a.gif (699 byte)    Левитация    expbul1a.gif (699 byte)   Ангелът-Хранител    expbul1a.gif (699 byte)    Лукавият    expbul1a.gif (699 byte)    молитви   expbul1a.gif (699 byte)   Светата броеница    expbul1a.gif (699 byte)    Деветина на отец Пио от Пиетрелчина    expbul1a.gif (699 byte)   ДЕСЕТТЕ БОЖИ ЗАПОВЕДИ

 

HOMEPAGE