Деветница към отец Пио

                


Първи ден

Отче Пио от Пиетрелчина, ти, който носеше по тялото си знаците на Страстите на Господа нашего Исуса Христа, ти, който носеше Кръста за всички нас, търпейки телесните и душевни страдания, терзали те в непрестанно мъчение, застъпи се пред Бога, за да може всеки от нас да приеме леките и тежки Кръстове на живота, като превърне всяко отделно наше страдание в сигурна наше присъединяване към Вечния живот.

“Нужно е да се търпят страданията, пратени ви по волята на Исус. Исус, който няма да допусне да ви държи в угнетение, ще ви подтиква и насърчава във вашия нов дух”. Отец Пио

БРОЕНИЦА НА СВЕТОТО СЪРЦЕ ИСУСОВО

 

Втори ден

Отче Пио от Пиатрелчина, ти, който рамо до рамо с Господа нашего Исуса Христа съумя да устоиш на изкушенията на Лукавия, ти, който понесе ударите и мъченията на бесовете от преизподнята, желаещи да те отклонят от твоя път на святост, застъпи се пред Всевишния, за да можем с твоя помощ и с помощта на целия Рай да получим сили да се отречем от греха и да запазим вярата си до деня на нашата смърт.

“Имай смелост, не се страхувай от тъмния гняв на Дявола. Помни вечно: добър знак е, ако дяволът крещи и вика срещу твоята воля, това означава, че той не е вътре в нея”. Отец Пио

БРОЕНИЦА НА СВЕТОТО СЪРЦЕ ИСУСОВО

 

Трети ден

Отче Пио от Пиетрелчена, ти, който обичаше тъй силно нашата Небесна Майка и получаваше от нея ежедневни благодати и утешения, застъпи се за нас пред Светата Дева, полагайки в ръцете й нашите грехове и студени молитви, тъй щото, както в Кана Галилейска Синът каза “да” на своята Майка, така и нашето име да бъде записано в Книгата на Живота.

“Нека Мария бъде звездата, която осветява вашата пътека и ви показва сигурния път към вашия Небесен Отец; нека тя бъде като котва за вас, към която да се държите все по-здраво във време на изпитания” Отец Пио 

БРОЕНИЦА НА СВЕТОТО СЪРЦЕ ИСУСОВО

 

Четвърти ден

Отче Пио от Пиетрелчина, ти, който обичаше тъй силно своя Ангел-Хранител, твой водител, защитник и вестител, ти, до който Ангелските образи донасяха молитвите на твоите духовни деца, застъпи се пред Господа, за да можем и ние да се научим да общуваме с нашия Ангел-Хранител, който през целия ни живот е готов да ни подскаже пътя на доброто и да ни разубеди да вършим зло.

“Призовавай твоя Ангел-Хранител, който ще те осветлява и води. Господ го е пратил близо до теб именно с тази цел. Затова го използвай”. Отец Пио

БРОЕНИЦА НА СВЕТОТО СЪРЦЕ ИСУСОВО

 

Пети ден

Отче Пио от Пиетрелчина, ти, който изпитваше най-висша преданост към душите в Чистилището и заради които ти бе принесена тази изкупителна жертва, моли Господа да ни вдъхне чувствата на състрадание и любов, които ти изпитваше към тези души, за да съумеем и ние да скъсим тяхното изгнание, моли Го да ни помогне да спечелим за тях със своите жертвоприношения и молитви необходимите им Свети индулгенции. 

“О, Господи, моля те да изпратиш върху мене наказанията за грешниците и душите в Чистилището; умножи наказанията ми, стига само грешниците да се обърнат и спасят, а душите в Чистилището да се избавят”. Отец Пио

БРОЕНИЦА НА СВЕТОТО СЪРЦЕ ИСУСОВО

 

Шести ден

Отче Пио от Пиетрелчина, ти, който обичаше болните повече от себе си, виждайки в тях Исус, ти, който в името Господне вършеше чудеса и телесни излечения, давайки на хората надежда за живот и обновление в Светия Дух, моли Господа щото всички болни със застъпничеството на Дева Мария да могат да получат могъщата ти закрила и чрез телесно излечение да се сдобият с духовни облаги за благодарност и хвалебствие на Господа Бога във вековете. 

“Ако се случи човек да заболее, било в душата си или в тялото, какво не бих направил пред Господа, за да видя човека облекчен от неговите болки? Стига да го видя здрав, с готовност бих приел всичките му нещастия и бих му отстъпил плодовете от подобни страдания, ако даде Господ...” Отец Пио

БРОЕНИЦА НА СВЕТОТО СЪРЦЕ ИСУСОВО

 

Седми ден

Отче Пио от Пиетрелчина, ти, който прие спасителния план на Господа и поднесе своите страдания, за да освободиш грешниците от примките на Сатаната, застъпи се пред Бога невярващите да повярват и се обърнат, грешниците да се покаят дълбоко в сърцата си, равнодушните да се въодушевят в своя християнски живот и праведните да постоянстват в живота на спасението.

“Ако клетият свят можеше да види красотата на душата, живееща в благодат, всички грешници, всички невярващи щяха да се обърнат начаса”. Отец Пио

БРОЕНИЦА НА СВЕТОТО СЪРЦЕ ИСУСОВО

 

Осми ден

Отче Пио от Пиетрелчина, ти, който обичаше тъй силно своите духовни деца, много от които откупи с цената на твоята кръв, позволи и на нас, които не сме те познавали лично, да се считаме за твои духовни чеда, така че с твоята бащинска закрила, с твоето свето водачество и със силата, която получи за нас от Господа, да можем в часа на смъртта да те срещнем при Райската врата.

“Ако имах възможност, бих искал от Господа едно единствено нещо; бих искал, ако ми каже : “Иди в Рая”, да получа ето тази благодат: “Господи, не ме оставяй да ида в Рая, докато и последното от моите духовни деца, и последният човек, поверен на свещеническата ми грижа, не влезе преди мен”. Отец Пио

БРОЕНИЦА НА СВЕТОТО СЪРЦЕ ИСУСОВО

 

Девети ден

Отче Пио от Пиетрелчина, ти, който обичаше тъй силно Светата Майка Църквата, застъпи се пред Господа да изпрати труженици на своята нива и да даде на всеки от тях силата и вдъхновението на Божии чеда. Молим те да се застъпиш и пред Дева Мария, за да заведе хората към християнско единство, събирайки ги в един голям дом, ръководна светлина на спасение в бурното море на живота.

“Стой винаги близо до Светата Католическа Църква, защото тя единствена може да ти даде истинския мир, тя единствена притежава осветения Исус, истински принцип на мира”. Отец Пио

БРОЕНИЦА НА СВЕТОТО СЪРЦЕ ИСУСОВО

linea.gif (3372 byte)

 

 Животопис   expbul1a.gif (699 byte)   Чудеса   expbul1a.gif (699 byte)   Изцеления   expbul1a.gif (699 byte)   Билокация   expbul1a.gif (699 byte)   Уханията на отец Пио  expbul1a.gif (699 byte) Ясновидство   expbul1a.gif (699 byte)   Видения    expbul1a.gif (699 byte)    Левитация    expbul1a.gif (699 byte)   Ангелът-Хранител    expbul1a.gif (699 byte)    Лукавият    expbul1a.gif (699 byte)    молитви   expbul1a.gif (699 byte)   Светата броеница    expbul1a.gif (699 byte)    Деветина на отец Пио от Пиетрелчина    expbul1a.gif (699 byte)   ДЕСЕТТЕ БОЖИ ЗАПОВЕДИ

 

HOMEPAGE