ДЕСЕТТЕ БОЖИ ЗАПОВЕДИ

                
bullet Аз съм Господ, Бог твой, да нямаш други богове освен Мене

 

bullet Не изговаряй напразно името на Бога

bullet Помни да осветяваш седмия ден, неделята

bullet Почитай баща си и майка си

bullet Не убивай

bullet Не прелюбодействай

bullet Не кради

bullet Не лъжесвидетелствай

bullet Не пожелавай жената на ближния си

bullet Не пожелавай имота на ближния си

linea.gif (3372 byte)

 Животопис   expbul1a.gif (699 byte)   Чудеса   expbul1a.gif (699 byte)   Изцеления   expbul1a.gif (699 byte)   Билокация   expbul1a.gif (699 byte)   Уханията на отец Пио  expbul1a.gif (699 byte) Ясновидство   expbul1a.gif (699 byte)   Видения    expbul1a.gif (699 byte)    Левитация    expbul1a.gif (699 byte)   Ангелът-Хранител    expbul1a.gif (699 byte)    Лукавият    expbul1a.gif (699 byte)    молитви   expbul1a.gif (699 byte)   Светата броеница    expbul1a.gif (699 byte)    Деветина на отец Пио от Пиетрелчина    expbul1a.gif (699 byte)   ДЕСЕТТЕ БОЖИ ЗАПОВЕДИ

 

HOMEPAGE