De tien geboden van God

                

bullet

Bovenal bemin één God.

bullet

Zweer niet ijdel, vloek noch spot

bullet

Heilig steeds de dag des Heren.

bullet

Vader, moeder zult gij eren.

bullet

Dood niet, geef geen ergernis.

bullet

Doe nooit wat onkuisheid is.

bullet

Vlucht het stelen en bedriegen.

bullet

Ook de achterklap en ’t liegen.

bullet

Wees steeds kuis in uw gemoed.

bullet

En begeer nooit iemands goed.

linea.gif (3372 byte)

Beknopte biografie    expbul1a.gif (699 byte)   Mirakels expbul1a.gif (699 byte)    Genezingen  expbul1a.gif (699 byte)    Bilokatie  expbul1a.gif (699 byte)  Helderziendheid  expbul1a.gif (699 byte)   Geuren   expbul1a.gif (699 byte)  Levitatie  expbul1a.gif (699 byte)   Verschijningen   expbul1a.gif (699 byte)  Engelbewaarder expbul1a.gif (699 byte) Duivel  expbul1a.gif (699 byte)   Noveen voor pater Pio    expbul1a.gif (699 byte)   Gebeden   expbul1a.gif (699 byte)   Rozenkrans   expbul1a.gif (699 byte) De Tien Geboden

 

HOMEPAGE